Contract opstellen

Als je een contract opstelt of ter ondertekening voorgelegd krijgt kijk dan goed of alles helder is verwoord. Staat er ook echt wat er wordt bedoeld. Soms zijn zinnen aardig ingewikkeld opgesteld in plaats van helder taalgebruik. Kijk ook of het contract volledig is, staat alles erin. Ga er niet vanuit dat sommige zaken wel helder zijn of voor zichzelf spreken. Helaas is dat niet zo. Dus: volledig, helder en actueel.